Endless Pools
Simma i originalet. Upplev det bästa.

Endless Pools integritetspolicy

Endless Pools®, med högkvarter i Aston i Pennsylvania, har skapat den här integritetspolicyn för www.endlesspools.se eftersom vi värnar om integritet. Följande förklarar hur Endless Pools insamlar och behandlar information som insamlas via denna webbplats. Vi uppmanar dig att läsa igenom integritetspolicyn innan du använder webbplatsen eller uppger personlig information till oss. Genom att använda webbplatsen accepterar du alla delar av integritetspolicyn, så använd inte webbplatsen om du inte accepterar hela integritetspolicyn.

Personuppgifter

Vi insamlar personuppgifter om dig, som namn, postadress, telefon- och mobilnummer och e-postadress när du delger oss något av dessa på webbplatsen, till exempel när du skapar ett användarkonto eller en profil, beställer eller registrerar en produkt, deltar i tävlingar eller förmånsprogram, registrerar dig för nyhetsbrev, deltar i en undersökning, kontaktar kundservice eller på annat sätt interagerar med webbplatsen. Dina personuppgifter får användas av oss till alla lagliga ändamål, som kan omfatta, men inte är begränsade till, att svara på dina förfrågningar, hantera dina transaktioner, upplysa dig om nya produkter eller produktrelaterade nyheter, och i administrativa syften som att anpassa förmånsprogram eller att kartlägga vilka delar av webbplatsen som är intressanta för dig.

Om du väljer att ge ditt medgivande kan vi dela dina personuppgifter med Endless Pools dotterbolag och intressebolag i syfte att ge dig information om Endless Pools eller våra intressebolags program och, ibland, skicka reklam eller marknadsföringsmaterial från några av deras marknadsföringspartners. Vi kan även använda personuppgifter av interna affärsskäl, som att optimera användares webplatsanvändning och för att analysera och anpassa vår verksamhet. Se Medgivande-sektionen nedan.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig det du efterfrågar av Endless Pools, som att svara på produktinformationsförfrågningar, registrera produkter, hantera ordrar på reservdelar och produkter, erbjuda kundservice, administrera tävlingar eller förmånsprogram, underhålla online-produktvisualiseringsappar och se föredragna produktkataloger. Vi använder även personuppgifter för att skicka nyheter om våra produkter och erbjudanden, samt för att genomföra kundundersökningar, tävlingar eller förmånsprogram via mejl, telefon eller post, och för att informera dig om specialevent och erbjudanden som du kan vara intresserad av. Vi kan dessutom använda informationen för att förbättra Endless Pools onlinetjänster, som kundservice och produktsupport, för att bättre förstå kunders preferenser när vi utvecklar produktförbättringar och innovationer, och för att vår webbplats ska vara relevant för dig. Om du söker jobb hos Endless Pools använder vi de personuppgifter du tillhandahåller oss i anställningsprocessen.

Information angående barns användande av webbplatsen

Webbplatsen är inte riktad till barn och vill inte att barn uppger några personuppgifter via webbplatsen.

Tillbaka till början

Passiv insamling av opersonlig information

Vi kan även insamla information om dig som är opersonlig till sin natur, som födelsedatum, kön, postnummer, domännamn, webbadress, webbläsare och operativsystem, samt vilka sidor på webbplatsen du besöker. Denna data hjälper oss att förstå trafikmönster på webbplatsen och kan användas för att skräddarsy din upplevelse av webbplatsen, som att visa dig innehåll, inklusive specialevent och reklam, som kan intressera dig, och visa innehåll utifrån din postadress.

Webbplatsen använder cookies, vilka är små mängder data som en webbserver överför till en användares dator för vissa ändamål, som att rapportera om användning och demografisk information, vilket kan hjälpa oss att lära oss mer om webbplatsens användare och deras intressen. Cookies är branschstandard och används på de flesta webbplatser för att underlätta användarens tillgång till och användning av en specifik webbplats, till exempel genom att visa innehåll anpassat efter användarens intressen och för administrativa funktioner, som säkerhet, och som kan spåra personuppgifter. Generellt sett kan cookies bara läsas av den server som skickar dem. Om du vid någon tidpunkt vill radera cookies från din dator kan du radera dem eller automatiskt neka dem med hjälp av din webbläsare. Se din webbläsares instruktioner eller hjälpsidor för att lära dig mer om dessa funktioner. Var dock medveten om att nekande av cookies kan göra det svårt eller omöjligt för dig att använda delar av webbplatsen.

Webbplatsen kan använda så kallade "pixeltaggar", "web beacons", "clear GIFs" eller liknande (kollektivt kallade "Pixeltaggar") för att sammanställa aggregerad statistik om webbplatsens användning och svarstider. Pixeltaggar låter oss räkna antalet användare som har besökt vissa delar av webbplatsen och hjälper oss att avgöra effektiviteten hos marknadsförings- eller reklamkampanjer. När Pixeltaggar används i HTML-formaterade mejl kan de berätta för avsändaren om och när mejlet har öppnats. Endless Pools använder bara den här tekniken i kommunikation som användare har givit sitt medgivande till, och den insamlade informationen kommer bara att användas som aggregerad data för statistisk analys.

Endless Pools insamlar opersonlig information för intern användning som aggregerad information utan att identifiera enskilda användare. Opersonlig information kan sammanställas och delas med intressebolag, strategiska partners, grossister och annonsörer. I vissa fall kan vi kombinera opersonlig information med personuppgifter (som att infoga e-postadresser i cookies). Om vi kombinerar någon opersonlig information med personuppgifter kommer vi att hantera den kombinerade informationen som personuppgifter i enlighet med integritetspolicyn.

Viss användning av cookies i anslutning till webbplatsen kan kontrolleras av partners utanför koncernen, som Endless Pools har för att kunna bedriva vissa program och uppfylla specifika krav från användarna. Även om Endless Pools kräver att dessa parter följer denna integritetspolicy för sin cookieanvändning kan inte Endless Pools hållas ansvariga för hur tredje part använder cookies. Webplatsen kan erbjuda en tjänst som tillåter att du skickar ett elektroniskt vykort eller på annat sätt delar ett meddelande med en vän. Om du väljer att göra det kommer vi att be om mottagarens namn och e-postadress, samt den meddelandetext du väljer att inkludera. Om du använder tjänsten försäkrar du oss om att du har rätt att använda och delge oss mottagarens namn och e-postadress för det här ändamålet.

Tillbaka till början

Hur vi delar personuppgifter

Endless Pools kan dela med sig av personuppgifter, inklusive information du uppger via webbplatsen, med intressebolag eller tredje part enligt vad som beskrivs nedan. Du bör vara medveten om att det innebär att dina personuppgifter kan skickas till eller mottas av Endless Pools intressebolag eller tredje part i annat land, inklusive USA, som lyder under annan integritetslagstiftning än den i landet du befinner dig i. Även om dessa lagar inte skulle vara lika omfattande som de i ditt hemland kommer Endless Pools att vidta lämpliga åtgärder för att garantera att dina personuppgifter hanteras enligt denna integritetspolicy.

  • Intressebolag. Vi kan dela med oss av personuppgifter med våra dotterbolag och intressebolag runt om i världen för de syften som beskrivs ovan. Du kan se en lista över våra intressebolag på http://www.masco.com/our_companies/index.html.
  • Tjänsteleverantörer. Vi kan använda tjänster från tredje part för att hjälpa oss driva företaget och denna webbplats eller för att administrera aktiviteter åt oss, som att skicka mejl, driva återförsäljarwebbplatser, hantera ordrar, göra marknadsföring, kundservice och att administrera tävlingar eller förmånsprogram. Vi kan dela med oss av personuppgifter med dessa tredje parter för de avgränsade uppgifterna. Till exempel, om du efterfrågar en broschyr kommer vi att dela med oss av dina personuppgifter med kontoret som hanterar förfrågningen för att uppfylla din förfrågan.
  • Handlare och återförsäljare. Vi kan dela med oss av personuppgifter med tredje part som erbjuder försäljning av våra produkter. Tredjepartsförsäljaren eller -återförsäljaren kan kontakta dig direkt via mejl eller post. Om du tillhandahåller några personuppgifter via någon tredjepartswebbplats eller liknande kommer din transaktion att ske på tredje parts webbplats (och inte på denna webbplats), och personuppgifterna du tillhandahåller kommer att insamlas och regleras enligt tredje parts integritetspolicy. Endless Pools rekommenderar att du läser igenom integritetspolicyn för eventuell tredje part som kontaktar dig om Endless Pools eller våra intressebolags produkter
  • Övriga tillkännagivanden. Personuppgifter från enskilda användare kan överlämnas till andra företag utanför Endless Pools (i) enligt gällande lag (ii) i händelse av ägarbyte eller överföring av tillgångar, eller om Endless Pools går i konkurs (iii), där vi avgör att tillkännagivanden av specifik information är nödvändig för att uppfylla kraven från rättsväsende eller tillsynsmyndigheter eller andra legala processer, eller (iv) för att skydda intressen eller säkerheten hos Endless Pools webbplatsbesökare, kunder, affärspartners, anställda eller allmänheten; (v) för att tillåta oss att avhjälpa eller begränsa skador vi kan få (vi) när vi upprätthåller Användarvillkoren; och (vii) för att hantera en nödsituation.
  • Strategiska partners. Då och då kan vi upprätta speciella relationer med andra företag som inte ägs av eller ligger inom samma koncern som Endless Pools för att erbjuda ytterligare tjänster på webbplatsen. Dessa speciella relationer kan inkludera affärspartners, sponsorer, och webbplatser med varumärkessamarbeten (hädanefter kallade "co-branded-sidor"). All information, inklusive personuppgifter, som du uppger på någon av dessa co-branded-sidor kommer att delges dessa tredjeparts-partners. Genom att delta i aktiviteter eller uppge information på dessa co-branded-sidor ger du samtidigt ditt medgivande till att vi delger de tredje parterna dina personuppgifter. Eftersom tredje part kommer att använda din information i enlighet med sin egen integritetspolicy bör du läsa igenom deras webbplatser för information om deras integritetspolicy.

Tillbaka till början

Användargenererade innehållsfunktioner

Vissa sidor på webbplatsen låter användare skicka in egna bidrag, som under "Kommentarer" och "Kontakta oss". All information du uppger i sådana bidrag kan bli allmänt tillgänglig och du bör vara försiktig med att avslöja personlig, finansiell eller annan känslig information däri. Endless Pools kan inte förhindra att sådan information används i konflikt med denna integritetspolicy, lagen eller din integritet och säkerhet, och är inte ansvariga för resultatet av sådana inlägg.

Lotterier, tävlingar och liknande

Vi kan genomföra lotterier, tävlingar och liknande marknadsföring via webbplatsen som kräver onlineregistrering hos tredjepartssponsorer av sådana lotterier, tävlingar etc. Du bör noggrant läsa igenom reglerna för varje lotteri, tävling eller marknadsföringsevent du deltar i via webbplatsen eftersom de kan innehålla ytterligare viktig information om Endless Pools eller en sponsors användning av dina personuppgifter. I de fall där bestämmelserna och villkoren i reglerna, gällande dina personuppgifter, är i konflikt med denna integritetspolicy gäller bestämmelserna och villkoren i reglerna.

Länkar och tredje parts förfaranden

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av Endless Pools. Endless Pools ÄR INTE ANSVARIGA FÖR SEKRETESSPRAXIS ELLER INNEHÅLL HOS SÅDANA ANDRA WEBBPLATSER, INKLUSIVE DE SOM DRIVS AV INTRESSEBOLAG. Vi erhåller sådana länkar endast som en bekvämlighet och förekomsten av länkar på webbplatsen innebär inte att Endless Pools ställer sig bakom de länkade webbplatserna. Om du tillhandahåller några personuppgifter via någon tredjepartswebbplats kommer din transaktion att ske på tredje parts webbplats (och inte på denna webbplats), och personuppgifterna du tillhandahåller kommer att insamlas och regleras enligt tredje parts integritetspolicy. Endless Pools rekommenderar att du läser igenom integritetspolicyn för tredjepartswebbplatser du når via länkar på den här webbplatsen.

Säker hantering av personuppgifter

Endless Pools vidtar lämpliga åtgärder för att: (i) skydda insamlade personuppgifter mot obehörig åtkomst, avslöjande, modifiering eller förstörelse, och (ii) hålla personuppgifter korrekta och uppdaterade, i enlighet med gällande lag. Vi jobbar även för att kräva att våra intressebolag och tjänsteleverantörer ska göra tillbörliga ansträngningar för att hålla dina personuppgifter konfidentiella. För onlinetransaktioner använder vi teknik för att skydda de personuppgifter du skickar till oss via vår webbplats. Tyvärr finns det inga säkerhetssystem eller system för dataöverföring över internet som kan garanteras vara helt säkra.

För att skydda din integritet vill vi uppmana dig att inte avslöja några känsliga personuppgifter i mejl du skickar till oss. Skicka inte kreditkortsnummer eller andra känsliga personuppgifter till oss via mejl. Endless Pools kommer inte att begära några känsliga personuppgifter i våra mejl till dig och du bör alltid vara säker på tillförlitligheten hos sådana förfrågningar.

Tillbaka till början

Medgivande

Denna webbplats kan erbjuda dig möjligheten att ge ditt medgivande till att motta marknadsföringskommunikation från Endless Pools, våra intressebolag och andra affärspartners. Om du inte ger ditt medgivande kommer vi inte att skicka marknadsföringserbjudanden till dig. Men, oavsett dina medgivande-preferenser, kan Endless Pools ibland behöva skicka dig program-mejl av administrativa orsaker, som de som beskrivs i sektionen "Hur vi delar personuppgifter - Övriga tillkännagivanden" ovan.

Endless Pools erbjuder också en enkel metod för att radera din information från vår databas om du inte vill få framtida kommunikation eller vill avsluta ditt användarkonto:

  • Du kan dra tillbaka ditt medgivande via webmaster@endlesspools.com.
  • Var dock medveten om att om du drar tillbaka ditt medgivande som beskrivs ovan har vi inte möjlighet att radera personuppgifter från databaser som drivs av intressebolag eller andra affärspartners vilka vi redan har delat dina personuppgifter med vid tidigare datum, innan förfrågan om tillbakadragande av medgivande görs.

Ändra personuppgifter

I den utsträckning gällande lag kräver kan du begära att vi informerar dig om de personuppgifter vi har om dig och, där det behövs, begära att vi uppdaterar, rättar, och/eller raderar personuppgifter om dig som är lagrade i vår aktiva databas. Vi kommer att göra alla efterfrågade uppdateringar och ändringar inom den tidsrymd tillämplig lag kräver och, där lagen tillåter, kan vi ta ut en skälig avgift för att täcka kostnaderna för att uppfylla önskemålen. Trots uppmaningar att ta bort eller ändra personuppgifter kan vi behöva behålla viss information av registerhållningsskäl och det kan även finnas spår av information kvar i våra databaser och andra register som inte kommer att tas bort eller ändras.

Sådana förfrågningar måste skickas in skriftligt till följande adress: webmaster@endlesspools.com. För att skydda din integritet kan vi bara besvara sådana förfrågningar via den mejladress du har registrerat dig med eller på annat sätt har tillhandahållit oss. Kom ihåg att om du gör sådana förfrågningar kanske vi inte kan fortsätta erbjuda dig samma kvalitet och variation på tjänsterna som du är van vid. Dessutom, under vissa förhållanden grundade på tillämplig lag, kan du begära att vi upphör med att dela dina personuppgifter med våra affärspartners, eller att Endless Pools upphör med användningen av dina personuppgifter om informationen insamlades på ett otillbörligt sätt eller har använts i konflikt med lagen, genom en skriftlig begäran till webmaster@endlesspools.com. Vi kommer att uppfylla sådana förfrågningar i enlighet med gällande lag.

Tillbaka till början

Lagring av personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy om inte en längre lagring krävs eller tillåts av gällande lag.

Tillägg till Endless Pools integritetspolicy

Denna webbplats använder ClickTales webbanalystjänster. ClickTale kan dokumentera musklick, musrörelser och scrollningar, samt text du skriver in på den här webbplatsen. ClickTale insamlar inga personuppgifter som du inte frivilligt delar med dig av på webbplatsen. ClickTale spårar inte dina surfvanor på webbplatser som inte använder ClickTales tjänster. För mer information, se Privacy Policy for Information Collected via the ClickTale Web Analytics Service. Vi använder informationen som insamlas via ClickTale-tjänsten för att förbättra vår webbplats och erbjuda dig en upplevelse i världsklass. Du kan välja att stänga av tjänsten på http://www.clicktale.net/disable.html.

Förändringar av integritetspolicyn

Endless Pools förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om Endless Pools gör ändringar i integritetspolicyn kommer de att publiceras här. Vi uppmanar dig att kontrollera denna sida regelbundet eftersom fortsatt användning av webbplatsen efter ändringar av integritetspolicyn innebär ett accepterande av sådana ändringar. Om Endless Pools gör ändringar i integritetspolicyn kommer ett inlägg att göras angående en sådan ändring.

Frågor

Om du har frågor om integritetspolicyn eller hur Endless Pools behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via mejl på: webmaster@endlesspools.com.

Tillbaka till början

Kallar en Konstruktion Representativ

Kostnadsfritt Idé-it

Du kan enkelt välja om du vill acceptera kakor på den här webbplatsen genom att klicka på en av följande länkar: